De udfordrende og sjove

Udfordrende og sjove opgaver er en af de allerbedste og mest effektive måder at lave teambuilding på. Udfordringen kan appellere til påhitsomhed, til problemløsning, til forestillingsevne, sansning, indprentningsevne, hukommelse, præcision, fysisk udfoldelse osv. Og det drejer sig hele tiden om at arbejde tæt sammen og på en sjov måde! Ingen kan klare udfordringerne alene, men når alle byder ind med hver deres kunnen, kan der findes fælles løsninger. Det er god teambuilding.

Hver enkelt aktivitet varer 30 minutter.

Selvbærende bro

Mon jeres hold er det skarpeste til at bygge en selvbærende bro? Leonardo da Vinci løste den udfordrende og sjove opgave med at skabe en sådan bro for over 500 år siden, men bare rolig, I får både tegninger og instruktioner udleveret. Desuden får I 28 solide træstave, som broen skal bygges af. Som en hjælp får I også lidt reb og nogle miniature træstave, så I kan afprøve opbygningen ved at lave en lille demomodel først. Broen skal være så høj som mulig, og så skal den kunne klare en belastningstest. I får brug for al jeres påhitsomhed, samarbejdsevne og skjulte kompetence, for det at samle et Ikea-møbel er for ingenting at regne, når den her bro skal op at stå.

Selvbærende bro - en af de udfordrende og sjove opgaver hos Teamsjov
Leonardo da Vinci lavede en selvbærende bro – gør I det også?

Katapult

Mon jeres hold er det bedste til at bygge en katapult – og det bedste til at ramme langt og præcist med den? Hvert hold får udleveret en masse mærkelige ting, der kan bruges som byggematerialer til katapulten. Blandt tingene er der også træstykker, snor, gaffatape og elastik.
Når kastemaskinen skal udtænkes og bygges, skal der virkelig opfindsomhed, snilde og samarbejde til – især hvis den skal ende som en top-funktionel katapult. Når den – forhåbentlig – bliver skudklar, skal den selvfølgelig testes, og “kanonkuglen” er en tennisbold. Bolden skal skydes af sted så lang som muligt, og som et sidste raffinement skal bolden så gribes derude!
Katapult-konkurrencen giver virkelig masser af den udfordrende og sjove teambuilding.

Byg en katapult hos Teamsjov
Måske er der inspiration at hente i denne gamle kastemaskine fra Sardinien.

Blind Room

Blind Room-opgaven skal løses med bind for øjnene på alle holdets deltagere. I et områder, der er afgrænset af 4 kegler skal I så finde to stykker reb. Indenfor keglerne skal I nu forme det længste reb som et stort kvadrat på græsset. Inden i kvadratet skal det korte reb formes som en cirkel. Hvis I klarer udfordringen, kan I tage bindene af og få syn for sagen: Blev det til et kvadrat med en cirkel indeni, og hvor præcist ligger figurerne?
I Blind Room får I virkelig udfordret jeres evner til lytte til hinanden, stole på hinanden og til at samarbejde. Det er intens teambuilding af den sjove slags.

Blind Room er en udfordrende teambuilding-opgave
Parat til Blind Room.

Rejs en flagstang

Hvor svært kan det være at rejse en flagstang? I den her udfordring kan det faktisk være ret svært, og flagstangen rejser sig kun, hvis I er rigtig skarpe til at koordinere jeres roller.
Til opgaven får I nemlig udleveret en flagstang plus 5 stykker reb i forskellig længde. Foran jer er der en stor cirkel i græsset, og i cirklens midte er der en beholder, som flagstangen skal sættes i og rejses i. Der er dog et alvorligt men, for inde i cirklen er jorden giftig og må ikke betrædes! I skal altså rejse flagstangen ved at stå uden for cirklen og ved at benytte rebene.
Det kan med andre ord være meget drilsk at rejse en flagstang!

Rejs en flagstang er en af de udfordrende og sjove opgaver i teambuilding hos Teamsjov
Så er flagstangen rejst.

Mega labyrint

I får udleveret en rigtig stor labyrint, hvor der kan trille en tennisbold igennem – hvis den ellers kan finde vej. Sagen er nemlig, at der er låg på labyrintkassen, så bolden skal finde vej, uden at I kan se den. Til gengæld får I udleveret et kort over labyrinten, så I kan hjælpe bolden den rette vej ved at bevæge kassen.
Nåja, for resten så er det to bolde, I skal styre. I låget er der nemlig to forskellige huller, hvor boldene skal starte samtidig, og en hjælpende bevægelse til den ene bold kan nemt være fatal for den anden.
I vil få udfordret jeres overblik, præcision, koordinationsevne og samarbejde til det yderste! I vil opleve store frustrationer og også stor jubel over det fælles resultat, når / hvis 🙂 boldene triller ud igen af labyrinten.

Klar en Mega labyrint hos Teamsjov
Labyrint

Hverdagen

Hverdagen ligner sig selv i denne udfordring, for hvis det ikke er hele holdet, der performer, så starter hele holdet forfra igen. Ærgerligt, men sådan er gamet!
Udfordringen er at føre hele holdet gennem nogle alarmsikrede “mure”. Fire pæle danner nemlig et rum på 6 x 2 meter. Imellem pælene er der hele vejen rundt udspændt snore med klokker, der giver alarm, hvis snorene berøres. Der hænger en snor 10 cm over jorden og en anden snor 60 cm over jorden. Som en ekstra komplikation, så er jorden inde i “rummet” giftig næsten overalt og må ikke betrædes. Kun et lille område i midten er det ok at stå på. Ringer klokkerne undervejs, så er det om igen for alle!
Der bliver brug for en plan – hvem skal ind først, hvem skal til sidst. Og I lykkes kun, hvis I hjælper hinanden. Til gengæld vil en fuldført mission kaste glans over hverdagen!

Hverdagen kræver, at I hjælper hinanden.

Sudoku-run

Hvis I i forvejen er hurtige til at løse sudoku-opgaver, så har I måske en fordel i denne udfordrende og sjove opgave. Udfordringen er, at en 9×9 sudoku skal løses helt uden andre hjælpemidler end jeres fælles hukommelse, og at en holddeltager skal løbe flere meter frem til sukoku’en, når der skal placeres et tal. Når man kommer tilbage, skal placeringer og tal deles og huskes, så det næste tal kan regnes ud. Samarbejde og en god fælles hukommelse er en nødvendighed her, og så foregår det hele tilmed på tid!

Sudoku-run giver god teambuilding hos Teamsjov
Sudoku-run udfordrer den fælles hukommelse.
Rul til toppen